LOIMUHANKE

LOIMU - Luonnosta oppien ja innostuen

7/2022 alkanut LOIMU - Luonnosta oppien ja innostuen hanke on pyörähtänyt hyvin käyntiin. Pyhäjoen alueella pyörii kaksi LOIMU - kerhoa, minkä lisäksi ohjaajia koulutetaan luontokerhojen ohjaajiksi. Nettisivut ja LOIMU-opas julkaistaan keväällä 2023.

LOIMU – Luonnossa oppien ja innostuen -hanke tarjoaa 3. sektorin toimijoille menetelmiä siihen, kuinka juurruttaa ympäristökasvatuksen teemoja osaksi harrastustoimintaa sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. LOIMU-hanke tuottaa uuden toimintamallin harrastustoimintaan sekä kasvatus– ja valistusmateriaalin. Hankkeessa otetaan käyttöön uusi toimintatapa ja materiaali ja edistetään valtakunnallisesti myös näiden materiaalien käyttöönottoa kaikissa Suomen 4H-Yhdistyksissä.


LOIMUOPAS KUVINA

Pyhäjoen 4H- Yhdistyksessä pyörii vuosittain erilaisia pienempiä ja isompia nuorisotyöhön keskittyviä hankkeita.

Arjen Turva - Pyhäjoen kunnan tukemaa matalan kynnyksen työpalvelua

Arjen Turva hanketta rahoittaa Pyhäjoen kunta. Arjen Turva tarjoaa alueen ikäihmisille matalan kynnyksen työpalvelua, kuten ruohonleikkuuta ja lumitöitä. Lisätietoa hankkeesta täältä

Pohjois-Suomen AVI tukemassa kerhotoimintaa

Vuosittain lasten ja nuorten kerhotoimintaa tukee hankerahoituksella Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Nouseva Rannikonseutu 

Nouseva Rannikonseutu eli Norsu tukee erilaisia pienempiä ja isompia tarvikehankintoja vuosittain.